FRESH HOP KARMA TERMINAL

FRESH HOP HAZY IPA - 7.3% ABV

$20 4-pack, $7/Single 16oz